Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Deze verklaring is opgesteld op 6 september 2023.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Breathwork Compass verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van onze diensten. Of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.
 Het gaat om deze gegevens:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 (bij betaalde diensten of als je die zelf aan ons geeft)
 • telefoonnummer
 (bij betaalde diensten of als je die zelf aan ons geeft)
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • IBAN (alleen voor betaalde diensten)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type


Met welke doelen verwerken wij persoonsgegevens?

 • Online trainingen: zodat je de online training kunt volgen die je hebt gekocht.
 • Live trainingen: zodat we je voor, tijdens en na de live training kunnen begeleiden.
 • Gratis trainingen en tips: zodat je mails ontvangt met de link naar lessen en tips.
 • Facturatie: zodat we je facturen kunnen sturen.
 • Post: zodat we je een kaartje, bingokaarten, drukwerk of andere dingen kunnen opsturen die we niet online kunnen regelen.


Wanneer en met wie delen wij persoonsgegevens?

Breathwork Compass verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze klanten. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Tekstmodel neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@breathworkcompass.nl.


Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

Breathwork Compass bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij jouw gegevens verzamelen. Als je onze mails niet meer wilt ontvangen, dan kun je je uitschrijven en worden je persoonsgegevens uit het systeem verwijderd.


De gegevens in ons boekhoudpakket bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. We verwijderen deze gegevens binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichtingen.


Welke cookies gebruiken wij?

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. 


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. 


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Verzamelen wij bijzondere of gevoelige persoonsgegevens?

Het is niet onze bedoeling om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Denk je dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige? Neem dan contact op met info@breathworkcompass.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Doen wij aan geautomatiseerde besluitvorming?

Breathwork Compass neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.


Wil je je persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?


Dat mag. Je hebt het recht om:

 • je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tekstmodel.

Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Als je gebruik wilt maken van je rechten, neem dan contact op met mij (Henrie Zondag) via info@breathworkcompass.nl of 06 11 91 57 49. Ik ben de functionaris gegevensbescherming van Breathwork Compass.