Hyperventilatie

Hyperventilatie is een ademhalingsprobleem waarbij je te snel en te diep ademt. Dit kan leiden tot een disbalans in zuurstof- en kooldioxidegehaltes in het bloed. 

Hyperventilatie door stress: wat gebeurt er met je lichaam?
0
Hyperventilatie door stress: wat gebeurt er met je lichaam?

Henrie Zondag

Hyperventilatie door stress: wat gebeurt er met je lichaam?