Alkalose: de zuurgraad van het bloed is te laag

Alkalose: de zuurgraad van het bloed is te laag

Alkalose is een medische aandoening die optreedt wanneer het zuur-base-evenwicht in het lichaam wordt verstoord en de pH-waarde van het bloed stijgt, waardoor het meer basisch of alkalisch wordt dan normaal. In ons lichaam hebben we normaal gesproken een bloed-pH die dicht bij neutraal ligt, ongeveer 7,4 op een schaal van 0 tot 14, waarbij 7 als neutraal wordt beschouwd, minder dan 7 als zuur en meer dan 7 als basisch (alkalisch).

Er zijn twee belangrijke soorten alkalose:

  1. Metabole alkalose: Dit treedt op wanneer er te veel basische stoffen in het lichaam zijn, zoals bicarbonaat, wat kan gebeuren als gevolg van aandoeningen zoals braken, overmatig gebruik van maagzuurremmers, kaliumtekorten, of hormonale onevenwichtigheden. Metabole alkalose kan leiden tot symptomen zoals spierzwakte, prikkelbaarheid en onregelmatige hartslag.

  2. Respiratoire alkalose: Dit type alkalose ontstaat wanneer de ademhalingssnelheid toeneemt en te veel koolstofdioxide (CO2) wordt uitgeademd, waardoor de pH-waarde van het bloed stijgt. Het kan worden veroorzaakt door hyperventilatie, angst, longaandoeningen of hoge hoogtes. Symptomen van respiratoire alkalose kunnen onder meer duizeligheid, tintelingen in de handen en voeten, en spierspasmen zijn.

De behandeling van alkalose richt zich op het identificeren en corrigeren van de onderliggende oorzaak. Dit kan het herstellen van het evenwicht tussen zuur en base omvatten, het behandelen van onderliggende medische aandoeningen en het aanpakken van symptomen. Het is belangrijk om medisch advies in te winnen als er vermoedens zijn van alkalose, omdat ernstige vormen ervan schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

Vertel me, waar heb je last van?

Neem contact met mij op of plan eerst een gratis ademtest in. Dat is de eerste stap voor een gezonder leven.

Reactie plaatsen